En guide för att bedöma kvaliteten på en cbd-recension

Lär dig

Det finns fler CBD-produkter på marknaden idag än någonsin tidigare: I jordbrukslagen från 2014 (och dess senaste uppdatering 2018) definierades hampa som en jordbruksgröda som är skild från den psykoaktiva kusinen hampa, vilket gjorde det möjligt att odla hampa i USA för första gången på flera decennier.

Affärsmännen var snabba på att dra nytta av den nya grödan och tillverkade (många) CBD-produkter och översvämmade marknaden med hampenextrakt, som alla hävdade att de var de bästa som fanns att tillgå. Recensioner av CBD-produkter verkar vara ett bra sätt att filtrera genom bruset för att hitta de bästa produkterna, men hur kan du vara säker på att källan är pålitlig?

Vi började göra recensioner av CBD-produkter för att hjälpa konsumenterna att navigera bland de olika tillverkarna och produkterna som finns på dagens marknad. Orsaken till detta var inte bristen på innehåll för recensioner av CBD-produkter – det finns gott om det – utan snarare bristen på kvalitet i det innehållet. Vi insåg att de flesta CBD-recensioner liknade reklammaterial som säljer produkten utan att ta upp viktiga detaljer som visar produkternas renhet, kvalitet och säkerhet.

Så hur kan du skilja en bra recension från en recension som är skriven av en författare som inte riktigt förstår den produkt de recenserar? Här kommer vi att diskutera vad man ska leta efter i en tillförlitlig recension av en CBD-produkt – och en tillförlitlig CBD-produkt för den delen.

Vad gör en kvalitetsrecension av CBD till en bra produkt?

Det finns vissa kriterier som alltid bör tas upp i en omfattande recension (vi kommer att beröra dem om en stund). Var försiktig med recensioner som bara lyfter fram de positiva aspekterna av en produkt. Om det låter som en rad punkter med produktfunktioner är chansen stor att det är det. Dessutom bör en bra recensent ge sin ärliga åsikt: Om det finns ett problem med produkten kommer han eller hon att diskutera det i detalj och förklara varför det kan vara problematiskt, och vid behov använda stödjande bevis. Detta innebär inte att granskningen ska diktera ditt beslut : En bra recension ger dig den information du behöver för att göra din egen kvalificerade, oberoende bedömning.

Även om recensenterna bör berätta om sina personliga erfarenheter av produkten bör recensionen inte innehålla starka hälsopåståenden eller storslagna löften. Detta är en bra indikation på att recensionen försöker sälja något till dig, inte att informera dig om produkten. En detaljerad granskning bör åtminstone nämna testprocessen och metodiken samt de standarder som använts för att utvärdera produkten. Om det verkar som om informationen är hämtad från information på produktsidan kan det mycket väl vara så. Leta efter detaljer som du inte kan få reda på i produktbeskrivningen, och var skeptisk till ”recensioner” som listar produktstatistik och funktioner utan någon egentlig information om produktens prestanda.

Särskilt om Google-rankningar

Det är värt att notera att de recensioner som rankas först på Google inte alltid är de mest tillförlitliga recensionerna: Googles algoritm använder nyckelord för att rangordna artiklar, och recensenter vet detta och använder dessa nyckelord flitigt för att försöka ligga i topp. Det är möjligt att hitta tillförlitliga recensioner av CBD-produkter på förstasidan, men du kan också behöva gräva lite djupare. Sidrankning i en sökmotor indikerar inte kvaliteten på recensionen.

Specifikt innehåll i tillförlitliga CBD-recensioner

Utöver den allmänna tonen och detaljnivån som du bör leta efter finns det några egenskaper som en omfattande och tillförlitlig recension om produkten bör innehålla. Med hjälp av denna information kan du avgöra vilka produkter som är säkra och effektiva och vilka som är tveksamma. En bra CBD-recension ska informera dig och göra det möjligt för dig att fatta ett välgrundat beslut om produkten innan du köper den.

Uppgifter om hampakällmaterial och utvinningsmetoder

Recensenten bör göra sin due diligence för att se till att företaget de arbetar med använder säkert och potent källmaterial som kommer från ekologiska odlare i USA. För att vara säker för konsumenterna måste cannabisen vara icke genetiskt modifierad och testas i satser före utvinning för att säkerställa renhet och styrka samt för att förhindra att extraktet kontamineras med tungmetaller, bekämpningsmedel eller andra skadliga ämnen.

För det andra måste den utvinningsmetod som företaget använder vara antingen den organiska etanoltvättmetoden eller den miljövänliga superkritiska CO2-metoden. Andra metoder kan vara effektiva, men kan lämna spår av lösningsmedel som kan vara skadliga om de konsumeras. Examinatorn bör känna till dessa uppgifter om produkten och diskutera dem när han eller hon bedömer produktens säkerhet och renhet.

Fullspektrum vs. isolat: Känn skillnaden

CBD-produkter kan delas in i två huvudkategorier: de som är tillverkade av hampenextrakt med fullt spektrum och de som är tillverkade av CBD-isolat. Isolatet representerar 99,9 % rena CBD-molekyler och innehåller 0 % THC. Fullspektrumextrakt innehåller andra nyttiga cannabinoider som CBN, CBG, CBC och andra.

Även om de kan innehålla spår av THC kan fullspektrumextrakt också ge starkare symtomlindring på grund av synergieffekter mellan olika cannabinoider. Det finns dock vissa anledningar till varför en person kanske vill undvika THC. Om du är föremål för drogtester eller bor i ett land som inte tolererar detekterbara nivåer av THC bör du överväga produkter som är tillverkade av isolat i stället för extrakt med hela spektrumet.

Bäraroljor, tillsatser och inaktiva ingredienser

Även den mest ansvarsfullt skördade CBD kan vara fördärvad av mindre inaktiva ingredienser, och en välrenommerad recensent bör vara medveten om detta. Granskningen bör omfatta vilken typ av bärarolja som används samt andra inaktiva ingredienser och diskutera eventuella säkerhetsproblem.

En grundlig granskning bör också diskutera potentiellt farliga tillsatser som propylen- och polyetylenglykol samt andra tillsatser som egenutvecklade ört- eller terpenblandningar. Om en produkt inte är effektiv (t.ex. rent CBD-isolat i kapslar utan bärarolja) bör granskningen diskutera orsakerna till detta med hjälp av lämplig aktuell vetenskaplig information.

Testning av partier

För maximal ansvarsskyldighet bör föreslagna produkter alltid testas i partier för kvalitet, renhet och styrka av ett oberoende laboratorium. Akta dig för recensenter som rekommenderar produkter som inte har testats i flera omgångar och som inte uppfyller höga kvalitetskrav, eftersom de kan vara mer intresserade av att ta emot provisionscheckar än av att främja hälsosamma, säkra och effektiva produkter. Även om de inte länkar direkt till resultaten bör en bra recension av en CBD-produkt informera läsaren om huruvida det finns batch-tester tillgängliga – och om så inte är fallet bör de förmodligen inte stödja produkten.

Slutsats

En högkvalitativ CBD-recension bör ge ett informerat och ärligt utlåtande, som inte bara omfattar användarens erfarenhet av produkten, utan även information om säkerheten, renheten och styrkan hos den produkt som granskas. Alla kriterier som produkten inte uppfyller bör diskuteras i detalj och du bör lämna recensionen med en känsla av att vara informerad och i stånd att göra din egen bedömning av produkten.

YouTube video: En guide för att bedöma kvaliteten på en CBD-recension


Rate article
Recension av CBD-produkter, nyheter och guider från CBD Encyclopedia | TopCBDhempOilTrust