23 unika fördelar med cbd för neurologisk hälsa

Lär dig

Ansvarsfriskrivning: Detta innehåll ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har frågor om ett medicinskt tillstånd.

Många människor införlivar CBD i sin kur för naturlig växtbaserad lindring för att behandla neurologisk hälsa, skador och störningar. Många studier bekräftar CBD:s potentiella neuroprotektiva egenskaper. Det finns ännu starkare bevis för behandling av ADHD, minskning av smärta och inflammation samt positiva effekter på humör och kognitiva förmågor. Användningen av CBD mot epilepsi och kramper håller på att bli det mest kända och allmänt erkända terapeutiska värdet av cannabinoiden, särskilt i barndomsfall. I den här guiden beskriver vi de bästa metoderna för användning och dosering av CBD i ditt egenvårdsprogram för neurologiska sjukdomar.

Användning och dosering av CBD för neurologiska sjukdomar

När du utvecklar ett cannabidiolbaserat program för att hantera neurologiska funktionsnedsättningar eller sjukdomar är det viktigt att notera att CBD har visat många positiva resultat, men att det behövs fler studier för att vara slutgiltiga i den här frågan. Många människor har dock använt CBD regelbundet med positiva resultat. Om du bestämmer dig för att prova det själv, tänk på att CBD bäst används i förebyggande syfte först och sedan vid ytterligare uppblossningar. Detta gäller även för hantering av neurologiska skador och störningar, men för bästa effekt vill du bygga upp en basmängd CBD i ditt system för att förebygga symtom innan de börjar.

Det finns ett antal olika CBD-produkter som kan vara lämpliga, men för hantering av neurologiska skador och störningar rekommenderar vi att du dagligen tar CBD-olja i form av tinkturer eller gelkapslar.

Dessa två produkter skiljer sig åt på två sätt: formfaktor och dosering. Om man tittar på skillnaderna mellan sublingual tinktur och förmätta CBD-kapslar är skillnaden tydligt synlig. De bästa CBD-tinkturerna och gelkapslarna använder också en högkvalitativ bärarolja, t.ex. MCT-olja eller hampaolja, för att underlätta kroppens absorption av CBD.

Många människor upptäcker dessutom att de behöver en metod som hjälper dem att hantera akuta uppblossningar som orsakas av neurologiska sjukdomar. Beroende på vad du föredrar finns det flera metoder du kan välja mellan för att hantera dessa skov.

Oavsett orsaken rekommenderar vi att du förångar CBD-isolat för att hjälpa dig att hantera dessa akuta skov. Genom att förånga eller dabba CBD-isolat kan du uppleva omedelbar lindring. CBD-isolat är 99 % rent CBD och förångning ger omedelbar absorption och nästan omedelbar lindring.

Du kan också ta fler CBD-kapslar eller en ny dos tinktur för att hantera dessa uppblossningar, men dessa metoder tar längre tid att verka än förångning av CBD-isolat, så de är kanske inte lika användbara för att hantera plötsliga uppblossningar.
Det bästa sättet att hantera måttlig till svår epilepsi och anfall är vanligtvis att kombinera flera olika produkter beroende på dina behov för att ge lindring och förebyggande behandling under hela dagen.

Dosering

Vi rekommenderar att personer som lider av huvudvärk eller migrän börjar med 5-10 mg CBD per dag.

Vi rekommenderar att personer med hjärnskador börjar med 15 mg CBD per dag.

Vi rekommenderar att personer som lider av alla typer av anfall börjar med 5-10 mg CBD per dag.

Vi rekommenderar att personer som lider av ADD eller ADHD börjar med 15 mg CBD per dag.

Om dessa rekommenderade initiala doser inte ger önskad effekt rekommenderar vi att man ökar med 5-10 mg tills önskad effekt uppnås. Att använda CBD-tinktur underlättar detta eftersom du kan öka dosen i små steg för en mycket anpassad dosering.

Om du bestämmer dig för att gå den andra vägen och prova CBD-gelkapslar kan du börja med den lägsta tillgängliga dosen och öka därifrån. Eftersom CBD inte har några allvarliga biverkningar eller riskerar att leda till dödlig överdosering är det inget fel att börja med t.ex. en kapsel på 10 mg, oavsett avsedd dos.

Öka sedan dosen efter behov och låt tillräckligt lång tid gå mellan justeringarna för att fullt ut observera effekterna. Kom ihåg att sådana CBD-produkter som kan intas verkar långsamt – det kan ta upp till 90 minuter innan de får full effekt. För de flesta innebär det en långvarig lindring. Många rapporterar att effekterna av tinkturer och kapslar håller i sig hela dagen!

Att förånga CBD är lite annorlunda, eftersom det kan vara svårt att hålla reda på hur mycket CBD du får i dig med varje puff. Effekten uppträder dock snabbt, vilket gör det lätt att övervaka effekterna och vid behov ge en ny dos. Förångning av CBD bör ge full terapeutisk effekt på cirka 10 minuter. Du kan sedan avgöra om ytterligare en snabbverkande dos behövs för att kontrollera symtomen.

CBD mot migrän och huvudvärk

Migrän är en intensiv form av återkommande huvudvärk som ofta åtföljs av illamående och känslighet för ljus och ljud. Migrän är mycket vanligt och drabbar mer än 38 miljoner människor i USA. De vanligaste behandlingarna för migrän är läkemedel som triptaner, ergos, opioider, betablockerare och antidepressiva.

Som du säkert vet kan dessa vanligt förskrivna läkemedel orsaka beroende och ofta leda till måttliga till allvarliga biverkningar. Det är viktigt att inse att läkemedel inte är det enda alternativet för att hantera migrän. Förutom egenvård (livsstilsval) är det många som införlivar CBD i sin behandling för att få en växtbaserad, naturlig lindring av migränhuvudvärk.

Forskningen är fortfarande i sin linda, men det har inte bromsat spridningen av positiva rapporter om användningen av CBD mot migrän. Vi kommer att visa dig bevisen från flera medicinska studier som genomförts under det senaste decenniet. Dessa studier har utvärderat CBD:s medicinska effekt vid behandling av personer som lider av olika typer av huvudvärk, inklusive migrän. Nedan tar vi en titt på deras resultat.

Studier som stöder användningen av CBD mot huvudvärk och migrän

CBD upptäcktes för ungefär hundra år sedan, men det är först nyligen som man har hört talas om dess många hälsofördelar. Även om forskningen om CBD fortfarande är i sin linda, går det snabbt framåt. Olika anekdotiska och kliniska rapporter visar hur CBD kan vara fördelaktigt för huvudvärk, till exempel CBD:s effekter på inflammation och smärta. Nu är forskarna alltmer intresserade av CBD:s effekter på huvudvärk och migrän.

Även om det bara finns ett fåtal studier som specifikt har undersökt effekterna av cannabidiol på huvudvärk och migrän, har de alla imponerande siffror. En studie visade att CBD hjälpte patienter med återkommande huvudvärk att uppleva upp till 55 % mindre smärta med betydligt färre biverkningar än om de behandlade sin huvudvärk med receptbelagda läkemedel.

Andra studier har visat att cannabidiol kan vara fördelaktigt på många sätt som gör det användbart för att hantera huvudvärk, till exempel för att hantera smärta och inflammation i kroppen. Dessutom har studier visat att många personer som upplever återkommande migrän har lägre nivåer av en specifik endocannabinoid, vilket kan bidra till att förklara hur CBD balanserar endocannabinoidsystemet för att hjälpa till att hantera huvudvärk.

Studier av endocannabinoidsystemet och dess roll i nyckelprocesser som reglerar inflammation och smärta som orsakas av huvudvärk och migrän ger en solid grund för framtida forskningsinsatser. Även om den nuvarande forskningen befinner sig i ett mycket tidigt skede förväntas forskningsinsatserna om CBD för migrän fortsätta att öka, eftersom CBD en dag kan erbjuda ett livskraftigt alternativ till högriskmediciner. Följande studier bidrar till att belysa förhållandet mellan CBD och migrän:

Cannabinoider som lämpar sig för att förebygga migrän

En studie från 2017 vid den tredje kongressen för European Academy of Neurology rapporterade att de aktiva ämnena i cannabis (THC & CBD) är effektivare än receptbelagda läkemedel när det gäller att minska frekvensen av akut migränhuvudvärk och orsakar färre biverkningar. Studien visade att kroniska migränpatienter som fick 200 mg THC/CBD-blandning varje dag i tre månader hade 55 procent mindre smärta.

I den andra delen av studien undersöktes kroniska akuta migränpatienter och personer med klusterhuvudvärk. Deltagarna fick antingen en THC/CBD-blandning eller mediciner som antidepressiva medel mot migrän och kalciumkanalblockerare mot klusterhuvudvärk. I studien drogs slutsatsen att THC/CBD minskade frekvensen av migränattacker bättre än läkemedelsalternativet. Studien visade också att THC/CBD-blandningen gav färre biverkningar (mindre mag- och muskelsmärta) jämfört med läkemedelsalternativet.

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5928495/

Effekter av medicinsk marijuana på frekvensen av migränhuvudvärk i en vuxen population.

En studie från 2016 utvärderade effektiviteten av medicinsk marijuana vid behandling av migränhuvudvärk hos 121 vuxna. I studien drogs slutsatsen att ”med användning av medicinsk marijuana minskade förekomsten av migränhuvudvärk från 10,4 till 4,6 huvudvärk per månad”. De flesta patienter använde mer än en typ av marijuana och använde den dagligen för att förebygga migrän. Positiva effekter rapporterades hos 48 patienter (39,7 %), där de vanligaste effekterna var förebyggande av migränhuvudvärk och minskad frekvens av migränhuvudvärk och intermittent migränhuvudvärk.

Välj mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26749285

Endocannabinoid System and Migraine Pain: En uppdatering

En studie från 2018 syftade till att förklara hur endocannabinoidsystemet är relaterat till huvudvärk och kom fram till att många personer med återkommande migrän har lägre nivåer av en specifik endocannabinoid, anandamid. ”Experimentella och kliniska data tyder på en koppling mellan dysreglering av detta signalkomplex och migränhuvudvärk. Kliniska observationer visar att nivåerna av anandamid (AEA), en av de två viktigaste endocannabinoida lipiderna, är reducerade i cerebrospinalvätskan och plasma hos patienter med kronisk migrän och att denna minskning är förknippad med smärtlindring i ryggmärgen … Hämning av nedbrytningen av AEA genom FAAH är en lovande terapeutisk måltavla för migränsmärta, eftersom det föreslås vara förknippat med ökad tillgänglighet av endocannabinoiden, särskilt på den plats där dess bildning stimuleras (t.ex. trigeminusganglion och/eller hjärnhinnor), vilket förlänger dess verkan.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5867306/

Cannabisanvändning vid huvudvärk

I en studie från 2017 granskas bevisen för användning av cannabis (och CBD) vid neuropatisk smärta och huvudvärk. Studien omfattar bevis från en rad olika användningsområden under de senaste åren och drar slutsatsen: ”Även om placebokontrollerade kliniska prövningar fortfarande behövs för att fastställa effektiviteten på ett tillfredsställande sätt, verkar det troligt att cannabis kommer att etableras som en potentiell behandling för vissa huvudvärkspatienter.”

CBD för ADHD

Både vuxna och barn söker CBD för att hjälpa till med ADHD och ADHD-symptom. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är extremt vanligt och drabbar 6 till 11 % av alla amerikanska barn i USA.

Den vanligaste medicinska behandlingen av ångest i USA är användning av läkemedel som stimulantia (amfetamin), blodtryckssänkande läkemedel och kognitionshöjande läkemedel. Det är dock viktigt att veta att dessa läkemedel ofta har allvarliga biverkningar och inte är det enda behandlingsalternativet. Förutom egenvård och terapi är det många som införlivar CBD i sin behandling för att lindra ADD/ADHD på ett naturligt, växtbaserat sätt.

Mycket av forskningen om CBD för ADHD är fortfarande begränsad, och vi behöver fortfarande mer bevis innan CBD kan etableras som en officiell behandling för dessa störningar. Vi kan alltid dra nytta av mer forskning om CBD och ADHD, men som referens har vi tittat på några medicinska studier som gjorts under de senaste sex åren. Dessa studier har utvärderat CBD:s medicinska effekt vid behandling av personer som lider av ADD och ADHD. Nedan kommer vi att titta på resultaten.

Studier som undersöker användningen av CBD vid ADHD

Medan THC:s effekt på kognitiva förmågor och fokusering har studerats i årtionden har experterna först nyligen börjat undersöka CBD:s verkliga terapeutiska värden. En viktig studie sammanfattar de starka anekdotiska kopplingarna mellan cannabis och ADHD-behandling.

Denna studie kan ha bidragit till det nya intresset för CBD vid ADHD. Ett annat skäl är avsaknaden av psykoaktiva effekter hos CBD, vilket är viktigt att tänka på med tanke på att ADHD vanligtvis uppstår i barndomen. Hittills har det gjorts flera studier som visar på en stor förbättring av ADHD-symptomen vid regelbunden användning av CBD.

Eftersom CBD har beskrivits som ett medel som främjar uppvaknande är forskarna intresserade av den mekanism genom vilken CBD interagerar med hjärnan. Eftersom endocannabinoidsystemet är direkt involverat i de flesta neuroprocesser är många experter överens om att det kan finnas en stark koppling.

Därför forskas det mer om CBD för ADHD, och forskare runt om i världen är intresserade av att ta reda på varför och exakt hur man kan använda cannabis för att behandla detta tillstånd. Följande studier hjälper oss att förstå kopplingarna mellan cannabis och ADD och ADHD:

Cannabidiol och klozapin vänder MK-801-inducerade brister i social interaktion och hyperaktivitet hos Sprague-Dawley-råttor.

I en studie från 2012 undersöktes effekterna av cannabidiol på råttor som behandlades med MK-801, en speciell formel som är utformad för att efterlikna effekterna av ADHD. ”Resultaten visade att råttor som fick MK-801- (0,3 mg/kg) uppvisade minskat socialt utforskande beteende, hyperaktivitet och minskad uppmärksamhet. Förbehandling med fytocannabinoiden cannabidiol (3 mg/kg) normaliserade inte bara socialt utforskande beteende utan ökade det även över kontrollnivåerna. Både cannabidiol och klozapin dämpade MK-801-inducerad hyperaktivitet.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22495620

Cannabinoider vid uppmärksamhetsstörningar: en randomiserad kontrollerad studie.

I en randomiserad studie som genomfördes 2016. 30 vuxna med ADHD-diagnos fick placebo eller Sativex Oromucosal Spray, en cannabinoidmedicin som innehåller delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD) i förhållandet 1:1. I analysen av avsikt till behandling var behandling med Sativex förknippad med en nominellt signifikant förbättring av hyperaktivitet/impulsivitet och en tendens till förbättring av ouppmärksamhet. Det fanns ytterligare indikationer på förbättring av aktivitet och kognitiv prestanda samt känslomässigt engagemang.

För mer information: https://www.europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(16)30912-9/pdf

”Jag använder gräs för min ADHD”: A Qualitative Analysis of Online Forum Discussions on Cannabis Use and ADHD

är en unik studie av anekdotiska data från 2016. Den ger en bra inblick i cannabisanvändning för ADHD ”…Kliniska och anekdotiska uppgifter pekar på en alltmer utbredd tro på att cannabis är terapeutiskt för ADHD. Med tanke på att internet i allt större utsträckning används som en källa till hälsoinformation och kan påverka uppfattningar, genomförde [en studie från 2016] en kvalitativ analys av diskussioner i onlineforum om effekten av cannabis på ADHD, även kallade trådar, för att systematiskt karakterisera det innehåll som patienter och vårdgivare kan stöta på om ADHD och cannabis.”Tjugofem procent (25 %) av de enskilda inläggen angav att cannabis var terapeutiskt för ADHD, 8 % angav att det var skadligt, 5 % angav att det var både terapeutiskt och skadligt och 2 % angav att det inte hade någon effekt på ADHD. Detta mönster bibehölls i allmänhet när man tog hänsyn till året för varje uppgift. Det större stödet för cannabisens skadliga kontra terapeutiska effekter gäller inte för humör, andra psykiatriska tillstånd (förutom ADHD) eller allmänna områden i det dagliga livet. Ytterligare teman framkom (t.ex. att cannabis anses vara godkänt av vårdgivare).”

Slutsatsen av studien är: ”Även om det inte finns några kliniska rekommendationer eller systematiska studier som stöder de positiva effekterna av cannabisanvändning för ADHD, tyder diskussioner på nätet på att cannabis anses vara terapeutiskt för ADHD – detta är den första studien som visar på en sådan trend.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27227537

CBD för hjärnskakningar/traumatiska hjärnskador

Även om medvetenheten om hjärnskakningar och traumatiska hjärnskador (TBI) har ökat avsevärt under de senaste två decennierna, har effektiviteten av att behandla hjärnskakningar med CBD först nyligen blivit en del av diskussionen. Faktum är att det amerikanska hälsodepartementet 2003 fick ett patent för ”cannabinoider som antioxidanter och neuroprotektorer”

Många medicinska studier har undersökt behandlingen av traumatiska hjärnskador (TBI) och kronisk traumatisk encefalopati (CTE) med CBD. Sådana skador är ofta idrottsrelaterade och mycket vanliga – uppskattningsvis 1,6-3,8 miljoner idrotts- och fritidsrelaterade hjärnskakningar inträffar varje år i USA. Hjärnskakningar och andra hjärnskador behandlas vanligen med personlig vård, rehabilitering och ibland ordinerad smärtstillande medicin. Istället för att lindra smärta med recept rekommenderar vi att du tittar på CBD:s potentiella neuroprotektiva egenskaper.

Det finns ett stort intresse för att använda CBD vid skador, och därför är detta ett av de mest undersökta områdena när det gäller cannabinoiden. Det krävs dock mer forskning innan CBD kan accepteras som en officiell behandling av hjärnskador. För att förstå CBD:s neuroprotektiva effekter hänvisar vi till ett antal medicinska studier som utförts under de senaste två decennierna. Dessa studier har utvärderat CBD:s medicinska effekt vid behandling av personer som lider av olika traumatiska hjärnskador. Nedan kommer vi att titta på deras resultat.

Studier som stöder användningen av CBD vid hjärnskakningar och hjärnskador

CBD upptäcktes långt innan det verkligen fångade forskarnas intresse, men under det senaste decenniet har många hälsofördelar tillskrivits cannabinoiden. Sedan dess har forskningen identifierat många av de processer som regleras av det endokannabinoida systemet, eller den mekanism genom vilken CBD interagerar med kroppen. Många av dessa processer är direkt kopplade till hjärnan och olika neurologiska funktioner, liksom immunsystemets reaktioner på inflammation och smärta.

Forskare är för närvarande särskilt intresserade av CBD:s effekter vid hjärnskador, och många studier har visat en tydlig koppling mellan CBD och hjärnan, där de neuroprotektiva egenskaperna hos cannabidiol har betonats mest.

Ytterligare forskning tyder på att cannabidiol kan vara effektivt för att reversera vissa typer av hjärnskador eller förhindra ytterligare skador från allvarliga hjärnskador under behandlingen. Detta beror på att CBD kan stimulera tillväxten av nya neuroner som ersätter neuroner som skadats under en skada för att förbättra hjärnans funktion.

Studier har också visat att den mekanism genom vilken CBD interagerar med kroppen, det endocannabinoida systemet, har en direkt effekt på de flesta hjärnfunktioner, inklusive bearbetningen av smärta och inflammationssignaler. Forskning som sammanfattar CBD:s antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper tyder på att det också kan vara användbart för att hantera biverkningar av huvudtrauma, såsom svullnad och obehag.

På grund av den starka kopplingen mellan CBD och hjärnans funktion väntas forskningsinsatserna för användning av CBD vid hjärnskador fortsätta att öka, vilket är ett nödvändigt steg mot att formellt etablera CBD som en behandling för hjärnskakningar och andra hjärnskador. För tillfället hjälper dock följande studier oss att förstå CBD:s effekt på hjärnan och den roll som cannabinoiden spelar i neuroprotektion och behandling:

Cannabidiol och (-)Δ9-tetrahydrocannabinol är neuroprotektiva antioxidanter.

Den första studien som vi tittade på är faktiskt samma studie som den amerikanska regeringen använde för att validera sitt patentanspråk som bevisar att CBD är en neuroprotektiv faktor. I studien från 1998 konstaterades att ”cannabidiol förhindrar celldöd” hos råttor som orsakats av glutamatneurotoxicitet. Man drog också slutsatsen att ”cannabidiol och andra cannabinoider som THC är potenta antioxidanter som skyddar neuroner från glutamatinducerad död utan aktivering av cannabinoidreceptorer.”

För mer information: http://www.pnas.org/content/95/14/8268

Efter hypoxi och ischemi hos neonatala råttor minskar cannabidioladministration långvariga hjärnskador och återställer neurologiska beteendefunktioner.

I en studie från 2012 drogs slutsatsen: ”Administrering av CBD efter HI [hypoxiischemi]-skada på neonatala råttor resulterar i långsiktig neuroprotektion med den övergripande effekten att främja mer funktionell återhämtning än histologisk återhämtning. Dessa effekter av CBD var inte förknippade med några biverkningar. Dessa resultat understryker intresset för CBD som ett neuroprotektivt medel vid neonatal HI.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22659086

Neuroprotektion och minskning av gliatreaktion genom cannabidiolbehandling efter ischiasnerven hos neonatala råttor.

En studie från 2013 utvärderade CBD:s neuroprotektiva potential hos laboratorieråttor som drabbats av motorisk och sensorisk neurondegeneration. Studien ”visade att både motoriska och sensoriska nervceller räddades efter behandling med CBD (15 och 30 mg/kg)… Dessa resultat tyder på att CBD har neuroprotektiva egenskaper, vilket kan vara lovande för framtida klinisk användning.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23981015

Skyddande effekter av cannabidiol mot hippocampal celldöd och kognitiv försämring inducerad av bilateral ocklusion av den gemensamma halspulsådern hos möss

En studie från 2014 visade att CBD minskade artificiellt inducerad kognitiv försämring hos möss. Studien tyder på att ”CBD har en skyddande effekt på ischemi-inducerad neurondöd och CBD kan ha positiva terapeutiska effekter vid cerebral ischemi.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24532152

En 2018 års granskning om de neurologiska fördelarna med fytocannabinoider

En 2018 års granskning om de neurologiska fördelarna med fytocannabinoider. ”Djurstudier visar att efter huvudtrauma minskar exogen CBD-administrering kortsiktiga hjärnskador genom att förbättra den metaboliska aktiviteten i hjärnan, minska de hemodynamiska störningarna i hjärnan och minska hjärnödem och kramper. Dessa fördelar tros bero på CBD:s förmåga att öka anandamiden.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5938896/

Cannabidiol minskar hjärnskador och förbättrar den funktionella återhämtningen i en neonatal modell för ischemisk stroke hos råttor. Särskilt ”CBD-administration efter MCAO leder till långsiktig funktionell återhämtning genom att minska neuronal förlust och astroglios och modulera apoptos, metabolisk medverkan, excitotoxicitet och neuroinflammation.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28012949

Plastiska och neuroprotektiva mekanismer involverade i de terapeutiska effekterna av cannabidiol vid psykiatriska störningar

2017 års studie. ”fann att CBD modulerar cellöde-regleringsvägar som autofagi och andra kritiska neuronala överlevnadsvägar i neurodegenerativa experimentella modeller, vilket tyder på en potentiell fördel av CBD-behandling för psykiatriska/kognitiva symtom som är förknippade med neurodegeneration.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441138

Cannabidiol, neuroprotektion och neuropsykiatriska störningar.

I en medicinsk översikt från 2016 står det kortfattat att ”CBD påverkar synaptisk plasticitet och underlättar neurogenes” (tillväxten av nya neuroner).

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26845349

Som nämnts ovan är kopplingen mellan CBD och hjärnrelaterade trauman och hjärnskakningar tydlig. CBD kan bidra till att påskynda läkningsprocessen och bevara hjärnans funktion under återhämtningen, vilket gör det till ett användbart terapeutiskt alternativ för behandling av hjärnskador.

CBD för kramper och epilepsi

Du kanske har sett en berättelse på nyheterna – ett barn plågas ständigt av kramper och tar dussintals mediciner för att försöka stoppa dem – inget av dem fungerar tills han provar tinkturer med CBD och sedan boom! Inga fler anfall.

Anfall, även kallade epilepsi, drabbar mer än 50 miljoner människor världen över. Eftersom anfall inte kan botas behandlas de ofta med en cocktail av receptbelagda läkemedel, t.ex. lugnande medel, kramplösande medel och smärtstillande medel.

Problemet med alla dessa läkemedel är att de inte är garanterat hjälpsamma och att de ofta kommer med en lång lista av biverkningar som verkligen kan försämra livskvaliteten. Samma sak kan sägas om epilepsi och epileptiska anfall hos barn, eftersom även barnmediciner ofta kan åtföljas av en lång rad allvarliga biverkningar.

Av denna anledning vänder sig många människor, inklusive barn, till CBD för att få en naturlig, växtbaserad lindring av epileptiska anfall och epilepsi. Oavsett om du lider av allmän epilepsi eller ett specifikt tillstånd som Dravet syndrom kan du prata med din läkare om att ersätta vissa mediciner med CBD med minimala biverkningar. Epilepsi är faktiskt det första området där ett cannabidiolbaserat läkemedel har godkänts av FDA. Detta läkemedel, som kallas Epidiolex, innehåller en oral dos av cannabidiol som är godkänd för förskrivning till både vuxna och barn som lider av vissa anfall.

Anledningen till att CBD har blivit så populärt är till stor del ett resultat av dess anekdotiska effektivitet vid behandling av anfall, särskilt hos barn. Men hur är detta möjligt? I den här artikeln kommer vi att titta på ett antal medicinska studier som utförts under de senaste fyra decennierna. Dessa studier har utvärderat den medicinska effekten av CBD vid behandling av personer som lider av olika typer av anfall.

Vilka studier stöder användningen av CBD vid anfall och epilepsi?

Användningen av CBD vid epilepsi och anfall, särskilt i barndomen, kan lätt kallas det mest kända och allmänt accepterade terapeutiska värdet av cannabinoiden. Även om forskningen om hälsofördelarna med CBD eller dess användning som vanlig medicinering fortfarande är begränsad, finns det en hel del bevis för användningen av CBD vid anfall och relaterade störningar.

Forskning har undersökt användningen av cannabidiol, särskilt vid två vanliga former av epilepsi hos barn. Studier har visat att cannabidiol kan hjälpa till att dämpa anfall vid Lennox-Gastaut syndrom och Dravet syndrom. Faktum är att ett cannabinoidbaserat läkemedel har godkänts av FDA för att behandla båda sjukdomarna, och många patienter (och deras föräldrar) har upplevt livsförändrande effekter.

Ytterligare forskning undersöker effekterna av cannabidiol på ett bredare spektrum av anfallssjukdomar. Forskning om endocannabinoidsystemets effekter och ansvar på neurala processer och signalering i hjärnan i samband med epilepsi och kramper ger en solid grund för framtida forskning.

Sammantaget har forskarna funnit ett starkt samband mellan cannabidiol och epilepsi och kramper. På grund av tilläggets icke-psykoaktiva karaktär och dess allmänt accepterade säkerhetsprofil, handlar mycket av den nuvarande forskningen också om användningen av cannabidiol i pediatriska tillstånd. Forskningen om användningen av cannabidiolbaserad behandling av epilepsi förväntas fortsätta att öka. Det behövs mycket mer forskning innan CBD (förutom Epidiolex, som kräver läkarrecept) kan rekommenderas officiellt som ett sätt att behandla anfallssjukdomar. För tillfället är den starka kopplingen mellan växtbaserade tillskott och anfallssjukdomar tydlig i följande studier:

En föräldraundersökning om användning av cannabidiolberikad cannabis vid behandlingsresistent epilepsi hos barn.

I en studie från 2013 gjordes en enkätundersökning bland föräldrar till barn med behandlingsresistent epilepsi. I studien undersöktes användningen av CBD som en alternativ behandlingsform för barn med epilepsi. ”Tretton barn hade Dravet syndrom, fyra hade Dawes syndrom och ett barn hade Lennox-Gastaud syndrom och idiopatisk epilepsi. Det genomsnittliga antalet antiepileptiska läkemedel (AED) som prövades före användning av cannabidiolberikad cannabis var 12. Sexton av 19 föräldrar (84 %) rapporterade att deras barns anfallsfrekvens minskade när de använde cannabidiolberikad cannabis. Av dessa rapporterade två (11 %) fullständig anfallsfrihet, åtta (42 %) en minskning av anfallsfrekvensen med mer än 80 % och sex (32 %) en minskning av anfallen med 25-60 %. Andra positiva effekter var ökad vakenhet, bättre humör och bättre sömn.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24237632

Kronisk administrering av cannabidiol till friska frivilliga och patienter med epilepsi.

I en annan studie studerades 15 patienter med generaliserad temporallobsepilepsi som delades in i två grupper. Varje patient fick 200-300 mg CBD eller placebo dagligen som en del av ett dubbelblint förfarande. ”Läkemedlen gavs i fyra och en halv månad… under experimentet fortsatte patienterna att ta de antiepileptiska läkemedel som ordinerats före experimentet, även om dessa läkemedel inte längre kontrollerade symtomen på sjukdomen. Alla patienter och frivilliga tolererade CBD mycket väl och det fanns inga tecken på toxicitet eller allvarliga biverkningar i studien. Fyra av de åtta försökspersonerna som tog CBD fick ingen krampkris under försöket, och det kliniska tillståndet hos tre andra patienter förbättrades delvis, medan endast en patient som fick placebo förbättrades.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7413719

Tar en möjlighet för endocannabinoidsystemet.

I en studie från 2014 konstaterades helt enkelt: ”Exogena [växt]cannabinoider kan begränsa anfall och neurodegeneration, och deras effekter efterliknas till stor del av endogena cannabinoider (endocannabinoider).”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25346637

Cannabidivarin (CBDV) dämpar pentylenetetrazol (PTZ)-inducerade ökningar av uttrycket av epilepsirelaterade gener

En studie från 2014 syftade till att testa om de kramplösande effekter av CBD som observerats på beteendenivå verkligen uppstår på molekylär nivå. Slutsatsen av studien är: ”Vi tillhandahåller molekylära bevis som direkt stöder de beteendemässiga bevisen för att CBDV utövar betydande antikonvulsiva effekter genom oral och annan administrering.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840466/pdf/peerj-01-214.pdf

Cannabinoider som potentiella antiepileptika.

I en studie från 1981 ”tyder cannabidiols antikonvulsiva karaktär på att det har terapeutisk potential för åtminstone tre av de fyra huvudtyperna av epilepsi”: grand mal, kortikala fokala och komplexa partiella anfall.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6975285

Cannabidiol förbättrar epilepsirelaterat beteende hos råttor efter behandling och aktiverar hippocampacellernas autofagi i kombination med antioxidantskydd i den kroniska fasen av pilocarpininducerade anfall

En studie som genomfördes 2106 utvärderade CBD:s effekt vid behandling av epilepsirelaterat beteende. I studien ”Cannabidiol (100 ng, intracerebroventrikulär injektion) fördröjer den kroniska fasen av epilepsi. En enda administrering av cannabidiol under den kroniska fasen av anfallet minskade signifikant anfalls- [symtom-] poäng … Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att induktionen av autofagi och antioxidantförsvaret kan förstärkas efter behandling med cannabidiol i den kroniska fasen av epilepsi, och dessa kan betraktas som skyddsmekanismer för cannabidiol i en epilepsimodell med temporallob.”

För mer information: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12031-015-0703-6

Rapportering av en föräldrastudie om användningen av cannabidiol (medicinsk cannabis)hos mexikanska barn med refraktär epilepsi.

2016 användes ”strukturerade frågeformulär online för att utforska erfarenheterna hos föräldrar till barn med refraktär epilepsi som använder medicinsk cannabis i Mexiko…. Föräldrarna rapporterade en minskning av kramperna vid användning av cannabidiol i 81,3 % av fallen; en måttlig till betydande minskning inträffade i 51 % av fallen, och 16 % av fallen var anfallsfria. Antalet antiepileptiska läkemedel som användes minskade i 9/43 (20,9 %) fall. Inga allvarliga biverkningar rapporterades…”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392943

Protektiva effekter av cannabidiol mot anfall och neuronal död i en modell för mesial temporallobsepilepsi hos råttor.

2017 års studie. ”Våra resultat visar på antikonvulsiva och neuroprotektiva effekter av förebyggande CBD-behandling med både enstaka och upprepad administrering i den intrahippocampala pilocarpinmodellen för epilepsi, vilket stärker CBD:s potentiella roll i behandlingen av epileptiska sjukdomar.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367124

Cannabidiol visar antikonvulsiva effekter i djurmodeller av temporallobsanfall och partiella anfall.

En studie från 2012 utvärderade effekterna av CBD på djur med anfall. CBD minskade både antalet djur med anfall och antalet dödsfall till följd av anfall. ”Dessa resultat utökar CBD:s antikonvulsiva profil; i kombination med den rapporterade avsaknaden av psykoaktiva effekter stöder dessa bevis starkt CBD som en terapeutisk kandidat för en rad olika epilepsiformer hos människor.”

För mer information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22520455

Notering om CBD och läkemedelsinteraktioner för neurologisk hälsa

CBD har en ganska solid säkerhetsprofil och är till och med godkänt av Världshälsoorganisationen, men det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas interaktioner med andra mediciner som du tar dagligen. Precis som du kan hitta varningar på läkemedelsetiketter om att inte ta dina piller tillsammans med grapefruktjuice, fungerar CBD på ett liknande sätt och stör effekten av vissa mediciner. Detta beror på att CBD metaboliseras av enzymgruppen cytokrom P450, samma leverenzymgrupp som krävs för att metabolisera de flesta receptbelagda läkemedel.

Många receptbelagda läkemedel som tas för neurologiska sjukdomar använder cytokrom P450-vägar för absorption och kan interagera med CBD. Interaktionen är vanligtvis inte farlig, men orsakar en minskning av leverenzymnivåerna efter intag av CBD, vilket kan störa absorptionen av andra läkemedel. Denna interaktion kan utgöra en viss risk om läkemedlet är avsett att behandla livshotande symtom.

Denna effekt av CBD på cytokrom P450-enzymer är dock tillfällig, precis som grapefruktjuice. Vanligtvis räcker det med att sprida ut doserna för att undvika interaktion mellan CBD och dina vanliga mediciner, men du bör alltid prata med din läkare om CBD innan du börjar, särskilt om du redan tar kramplösande medel eller andra recept varje dag.

YouTube video: 23 unika fördelar med CBD för neurologisk hälsa


Rate article
Recension av CBD-produkter, nyheter och guider från CBD Encyclopedia | TopCBDhempOilTrust